A Magyar Halkolbász Lovagrend célja, hogy magyar halfogyasztást és az ahhoz kapcsolódó gasztronómiai kultúrát fejlessze, valamint a halászati, vízgazdálkodási és természetvédelmi hagyományokat ápolja.

Kiemelt célok:

A fentieken belül kiemelten kezeli a halkolbász-kultúra kialakítását és fejlesztését. A halkolbász-kultúra fejlesztési területei a gasztronómia, a mindennapi étkezés, az egészséges táplálkozás, a természet- és vízvédelem, a művészetek, a nemzetközi kapcsolatok, az oktatás, hagyományápolás, illetve az Egyesület által fontosnak tartott egyéb területek.

A fenti célok megvalósítása érdekében a Lovagrend főbb tevékenységei:

  •  Megőrzi és fejleszti a Kárpát-medence vízgyűjtő területének halászati, halfogyasztási kultúráját, és az eddigi tapasztalatokat és ismereteket átadja az következő nemzedékeknek.
  • Különös figyelemmel kutatja a halkolbász történetét és hagyományait, tevékenykedik a halkolbász-kultúra széleskörű megismertetésében és elterjesztésében.
  • Alapító szervezőként részt vesz a Tiszai Halkolbász Fesztivál – Szolnok c. rendezvény szervezésében és végrehajtásában. Részt vesz a halfogyasztással kapcsolatos és más gasztronómiai rendezvényeken.
  • Együttműködik a gasztronómia területén tevékenykedő más társadalmi és gazdasági szervezetekkel, egyéb intézményekkel mind belföldön, mind a Kárpát-medencében és külföldön egyaránt.
  • A fenntartható fejlődés és természettudatos társadalom megerősítése céljából, a halászat, a halgazdálkodás és a halfogyasztás szempontjain túl a vízgazdálkodás, víz- és természetvédelem területein tevékenykedik, együttműködik más társadalmi és és gazdasági szervezetekkel, egyéb intézményekkel mind belföldön, mind a Kárpát-medencében és külföldön egyaránt.
  • A tagság javaslatait mérlegelve, az elnökség irányításával, éves program alapján olyan kulturális előadásokat, találkozókat, kiállításokat, bemutatókat és egyéb programokat szervez, amelyek elősegítik a halkolbász- és egyéb halfogyasztási szokások megismertetését, és népszerűsíti a mások által szervezett hasonló jellegű rendezvényeket.
  • Hasznos kulturális, gazdasági és más információkat gyűjt, tárol és továbbít tagjainak a gasztronómia és a halfogyasztási kultúra területein. Tevékenységéről a területén működő médiák segítségével is biztosítja a nyilvánosságot, az érdeklődők széleskörű tájékoztatását.
  • A lovagrendek haladó hagyományait megőrzi és alkalmazza a szakmai működés, a közösségi élet és az erkölcs területein.
    Működési területein biztosítja az esélyegyenlőséget és támogatja a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok részvételét a tevékenységében.

A Lovagrend tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

A lovagrend céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, illetve alapítványt hozhat létre. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagos, a célok megvalósítását nem veszélyeztető mértékben végez.